Header Ads

 • Tin Mới

  Hướng dẫn cách lên đồ master yi mùa 7

  Nếu các bạn đã chơi liên minh đến tận mùa 7 thì đã biết qua các tướng nên mình chỉ giới thiệu những thay đổi và cách build bản ngọc, bảng bổ trợ và cách lên đồ thôi nhé mình không giới thiệu lại tướng nhé. Ở đây mình chỉ hướng dẫn cơ bản còn ai có cách lên đồ hay thì góp ý nhé.  Hướng dẫn Master Yi mùa 7
  Về thay đồi thì  :
  Master Yi : 
  Sửa một lỗi khiến cho Master Yi không thể sử dụng đòn đánh được cường hóa (ví dụ như Dao Điện Statikk) nhờ kĩ năng Q – Tuyệt Kỹ Alpha cho đến khi vị tướng này hi sinh
  Hướng dẫn Master Yi đi rừng:
  1 . Bảng ngọc :
  master-yi-mua-6
  2 . Bảng bổ trơ :
  master-yi-mua-6-7
  3 . Tăng điểm :
  master-yi-mua-6-6
  4 . Phép bổ trợ :
  vi-mua-6-1
  5 . Trang bị khỏi đầu :
  master-yi-mua-6-2
  6 . Tang bị kế tiếp :
  master-yi-mua-6-3 
  master-yi-mua-6-5
  7 . Trang bị về cuối :
  master-yi-mua-6-1 master-yi-mua-6-4
  Hướng dẫn Master yi đi top
  1 . Bảng ngọc :
  master-yi-mua-6-10
  2 . Bảng bổ trơ :
  master-yi-mua-6-7
  3 . Tăng điểm :
  master-yi-mua-6-20
  4 . Phép bổ trợ :
  leblanc-mua-6-1
  5 . Trang bị khỏi đầu :
  master-yi-mua-6-11
  6 . Tang bị kế tiếp :
  master-yi-mua-6-12
  7 . Trang bị lên kế tiếp : ( tùy tính chất trận ).
  master-yi-mua-6-13 master-yi-mua-6-15
  8 . Trang bị về cuối :
  master-yi-mua-6-14 master-yi-mua-6-16master-yi-mua-6-19 master-yi-mua-6-17 master-yi-mua-6-18 

  No comments

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad